φροντιστήρο μέσης εκπαίδευσης

Τα προγράμματά μας

Γ ‘ λυκείου

Με γνώμονα το σύνθημα «με το μαθητή στο επίκεντρο στοχεύουμε την επιτυχία» οργανώνουμε μια άριστη εκπαιδευτική διαδικασία όπου η γνώση κατακτιέται βήμα- βήμα, με το μαθητή να ανάγεται σε ενεργό υποκείμενο της μάθησης.

Για το σχολικό έτος 2022-2023

Για τις Ανθρωπιστικές, Θετικές Σπουδές και Οικονομίας & Πληροφορικής

 • Διαγωνισμός υποτροφιών (προαιρετική συμμετοχή)
 • Συγκρότηση ομοιογενών-κλειστών τμημάτων
 • Θερινό πρόγραμμα 3 εβδομάδων
  • Διδασκαλία ύλης Γ ‘ λυκείου
  • Έναρξη μαθημάτων: 6 Ιουνίου 2022
  • Λήξη μαθημάτων: 25 Ιουνίου 2022
 • Χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων
  • Έναρξη: 17 Αυγούστου 2022
  • Λήξη: με τη λήξη του σχολικού έτους
 • Διαγωνίσματα: Είκοσι 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα Προσομοίωσης σε θέματα τύπου και επιπέδου Πανελλαδικών εξετάσεων, εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Διόρθωση Διαγωνισμάτων- Ανατροφοδότηση Γνώσεων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων και η μέσω της διόρθωσης των -ανατροφοδότηση των γνώσεων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καθηγητές μας μετά τη διόρθωση παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους και εξηγούν στον κάθε μαθητή ξεχωριστά τα λάθη του.
 • Προσωπικός καθηγητής
  • Προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις με τον Προσωπικό Καθηγητή καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς
  • Οργάνωση προγράμματος μελέτης όλο το χρόνο.
  • Cοrpus με πρωτότυπα προτεινόμενα θέματα από τους καθηγητές μας
 • Δωρεάν βιβλία εκδόσεων των φροντιστηρίων μας
 • Σεμινάριο για Σχολές και Επαγγέλματα
  • 3ωρο σεμινάριο από ειδικούς συνεργάτες στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο οποίο ενημερώνεται για τις τάσεις στην Επαγγελματική Σταδιοδρομία.
 • Συμπλήρωση μηχανογραφικού: Σε συνεργασία με τη διεύθυνση και ενός εξειδικευμένου επιτελείου που αποτελείται από καθηγητές των φροντιστηρίων μας βοηθάμε και προτείνουμε λύσεις για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

B’ Λυκείου

Η σκοποθεσία του προγράμματος σπουδών της Β’ λυκείου είναι διττή. Αφενός στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη των όποιων κενών κάθε μαθητής πιθανόν να έχει, αφετέρου θέτουμε τα γνωστικά θεμέλια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Β΄λυκείου με στόχο την εισαγωγή στην επόμενη χρονιά στο Πανεπιστήμιο.

Για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανθρωπιστικές και Θετικές σπουδές

  Διαγωνισμός υποτροφιών (προαιρετική συμμετοχή)
 • Συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων
  • Γίνεται από τον Διευθυντή
  • Κριτήρια: Γενικός Βαθμός Σχολείου
 • Θερινό πρόγραμμα μαθημάτων 2 εβδομάδων ( προαιρετική συμμετοχή)
  • Επανάληψη βασικών γνώσεων
  • Έναρξη: 6 Ιουνίου 2022
  • Λήξη: 25 Ιουνίου 2022
 • Χειμερινό πρόγραμμα
  • Έναρξη: 22 Αυγούστου 2022
  • Λήξη: με τη λήξη του σχολικού έτους
 • Διαγωνίσματα: Είκοσι 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα Προσομοίωσης σε θέματα τύπου και επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Διόρθωση Διαγωνισμάτων-Ανατροφοδότηση Γνώσεων:
  Η διόρθωση των διαγωνισμάτων και κυρίως η μέσω της διόρθωσής των ανατροφοδότηση των γνώσεων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι καθηγητές διορθώνουν και παρουσιάζουν τις λύσεις τους και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.
 • Προσωπικός καθηγητής
  • Ατομικές συναντήσεις με τον Προσωπικό Καθηγητή.
 • Οργάνωση προγράμματος μελέτης όλο το χρόνο.
 • Σεμινάριο για Σχολές και Επαγγέλματα
 • 3ωρο Σεμινάριο από εξειδικευμένους συνεργάτες στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Σεμινάριο για το Νέο Εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα

Α’ Λυκείου

Χωρίς να παραβλέπουμε στο ελάχιστο τις απαιτήσεις του σχολείο, την πρώτη λυκειακή χρονιά των μαθητών μας προσπαθούμε να παγιώσουμε μαθητική νοοτροπία και να μάθουμε στους μαθητές μας να διαβάζουν και να θέτουν υψηλούς στόχους.

Για το σχολικό έτος 2022-2023

  Διαγωνισμός υποτροφιών ( προαιρετική συμμετοχή)
 • Δημιουργία κλειστών τμημάτων
 • Θερινό πρόγραμμα μαθημάτων 2 εβδομάδων ( προαιρετική συμμετοχή)
  • Έναρξη: 6 Ιουνίου 2022
  • Λήξη: 17 Ιουνίου 2022
 • Χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων
  • Έναρξη: 29 Αυγούστου 2022
  • Λήξη: με τη λήξη του σχολικού έτους
 • Διαγωνίσματα: Δεκαπέντε 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα Προσομοίωσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Διόρθωση Διαγωνισμάτων-Ανατροφοδότηση Γνώσεων:
  H διόρθωση των διαγωνισμάτων αλλά και η μέσω της διόρθωσής των ανατροφοδότηση των γνώσεων, αποτελούν σημαντικό κομμάτι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καθηγητές διορθώνουν τα διαγωνίσματα και έπειτα παρουσιάζουν τις λύσεις και εξηγούν στον κάθε μαθητή ξεχωριστά τα λάθη του.
 • Προσωπικός καθηγητής
  • Ατομικές συναντήσεις με τον Προσωπικό Καθηγητή.
  • Ο Προσωπικός Καθηγητής στην Α’ λυκείου εισάγει τους μαθητές σε θέματα Διαχείρισης του Χρόνου και Οργάνωσης της Μελέτης
 • Σεμινάριο για Σχολές και Επαγγέλματα
 • 3ωρο σεμινάριο από εξειδικευμένους συνεργάτες στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Σεμινάριο για το Νέο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό σύστημα